Maksatuspyyntö

Säätiö maksaa myönnetyt apurahat julkistustilaisuuden jälkeen tai apurahan saajan toivomana myöhempänä ajankohtana. Mikäli apurahaa ei nosteta vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se raukeaa, ellei säätiön kanssa ole asiasta toisin sovittu. Apurahansaajan tulee laatia selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan viimeisestä maksatuksesta, sähköisen haku- ja asiointipalvelun kautta.

Maksatuspyynnön tekeminen

Apurahojen maksatuspyyntö lähetetään sähköisesti säätiön apurahapalveluun täyttämällä vaaditut tiedot osoitteessa https://instru.apurahat.fi. Kirjautumista varten tarvitset myöntökirjeen mukana lähetetyn maksatuskoodin. Huomioithan, että apurahan maksatuspyynnön saa tehtyä vain samoilla tunnuksilla millä apurahahakemus on tehty.

Maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään 7 päivää ennen toivottua maksuaikaa. Maksatuspyyntö tehdään lähtökohtaisesti koko henkilökohtaiselle apurahaosuudelle;yli 30 000 euron apurahat voidaan kuitenkin maksaa kahdessa erässä. Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee hankkeen vastuullinen johtaja. Maksatuspyynnön pakolliset tiedot ovat apurahansaajan nimi, tilinumero, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite ja maksuaikataulu.

Apurahat maksetaan apurahan saajan henkilökohtaiselle tilille (ei yliopiston tai laitoksen) Fellow ja Silmu -apurahoja lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön käyttöön.

Vuoden 2024 maksuajat: 4.1., 28.2., 3.6. ja 1.11.

Muuta

Apurahansaajien sosiaaliturva on järjestetty MYEL-eläkevakuutuksen perusteella Melassa. Apurahansaajan tulee hakea vakuutusturvaa Melan verkkosivuilla olevan sähköisen asiointipalvelun kautta. Apuraha on myönnetty tieteelliseen työskentelyyn.

Tiedesäätiö ilmoittaa maksetuista apurahoista Melaan ja tekee vuosittain ilmoitukset Verohallintoon. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan.

Muutokset henkilökohtaisten apurahojen maksatuksessa voivat vaikuttaa apurahansaajan MYEL-vakuutusturvaan. Apurahansaajan tulee itse ilmoittaa välittömästi muutoksesta Melaan. Suosittelemme tiedustelemaan Melasta ennen hankkeelle tehtäviä aikataulumuutoksia, miten muutokset vaikuttavat vakuutusturvaan ja erityisesti vakuutuskauden kestoon.

Lisätietoja maksatuspyynnöistä: grant(at)premiumgroup.fi.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki: hakemustuki(at)datalink.fi.