Instrumentariumin tiedesäätiön apurahahaku 2024

Säätiö rahoittaa lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimusta. Lisäksi säätiö myöntää Silmu -apurahoja tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille. Säätiön hallitus päättää tarkemmin hausta toukokuussa.

Säätiö tarkoituksena on tukea ensisijaisesti maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta.

1. Instrufoundation Fellow apurahat

Fellow apuraha á 100 000 euroa on tarkoitettu vastikään* ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen. Fellow apuraha on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa yhden vuoden aikana tehtävää tutkimustyötä varten.

2. Post-doc -apurahat 

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu äskettäin* väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen enintään kahden vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Apuraha voi kattaa kaikki työskentelystä aiheutuvat kulut mukaan lukien matka- ja muuttokustannukset, koulumaksut ja vakuutukset. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään kustannusarvioon. Apurahaa voi hakea myös ulkomailta Suomeen tuleva post-doc tutkija, jos hakijalla on vastaanottavalta tutkimusryhmältä hyväksymiskirje. 

3. Apurahat väitöskirjatyöhön

Henkilökohtainen jatko-opiskeluapuraha on tarkoitettu päätoimiseen väitöskirjatyön tekemiseen Suomessa. Apuraha myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

4. Silmu -apurahat

Silmu -apuraha á 50 000 € on tarkoitettu tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille uutta liiketoimintaa edistäviin innovatiivisiin projekteihin. Projektin kesto on yksi vuosi ja sen suorituspaikka on Suomi. Apurahan edellytyksenä on, että hakijalla (tiimillä) on oikeudet tutkimuslähtöiseen innovaatioon. Keksintöilmoitukset on käsitelty ja oikeuksista tulee olla allekirjoitettu siirtosopimus. Lisäksi idean kaupallistamista varten on perustettu yritys (Y-tunnus olemassa), joka ei ole vanhempi kuin noin kaksi vuotta. Apuraha maksetaan yrityksen tilille. Hakemuksen liitteeksi tuleva projektisuunnitelma laaditaan Silmu -hakuohjeiden pohjalta (LINKKI).

5. Muut apurahat

Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta.

*) Noin viimeisen kahden vuoden aikana

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti säätiön kotisivulla sijaitsevan linkin kautta. Liitä hakemukseesi myös CV ja julkaisuluettelo. Apurahan saaneiden nimi, avustuksen kohde ja myönnetty summa julkaistaan tammikuussa 2024 säätiön kotisivulla.

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Lisätietoa saa Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksesta www.mela.fi.

Hakemusten verkkopalvelu https://instru.apurahat.fi avataan 1.6.2023.

Lisätietoja antavat:

Säätiön sihteeri
Irmeli Kosonen
irmeli.kosonen(at)instrufoundation.fi
puh. 040 778 1656

Säätiön asiamies
Markku Lämsä
markku.lamsa(at)instrufoundation.fi
puh. 040 501 5800

Voit tutustua hakemuslomakkeeseen ja sen englanninkieliseen käännökseen avaamalla alla olevan pdf-tiedoston.