Instrumentariumin tiedesäätiön apurahahaku 2024

Säätiö on varannut 1,4 miljoonaa euroa lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Lisäksi säätiö julistaa haettavaksi Silmu -apurahoja tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille. Tiedesäätiön apurahat vuodelle 2024 ovat haettavissa 1.8. – 15.9.2023.

Säätiö tarkoituksena on tukea ensisijaisesti maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta.

1. Instrufoundation Fellow apurahat

Fellow apuraha á 150 000 euroa on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen. Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa tehtävää tutkimustyötä varten.

2. Post-doc -apurahat Suomesta ulkomaille lähtevälle tutkijalle

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen enintään kahden vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Apuraha voi kattaa kaikki työskentelystä aiheutuvat kulut mukaan lukien matka- ja muuttokustannukset, koulumaksut ja vakuutukset. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään kustannusarvioon. Hakijalla on vastaanottavalta tutkimusryhmältä hyväksymiskirje.

3. Post-doc -apurahat ulkomailta Suomeen saapuvalle tutkijalle

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen tulevalle post-doc tutkijalle enintään kahden vuoden mittaista Suomessa tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Apuraha kattaa kaikki työskentelystä aiheutuvat kulut mukaan lukien matka- ja muuttokustannukset sekä lakisääteisen Myel-vakuutuksen. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään kustannusarvioon. Hakijalla on vastaanottavalta tutkimusryhmältä hyväksymiskirje.

4. Apurahat väitöskirjatyöhön

Henkilökohtainen jatko-opiskeluapuraha on tarkoitettu päätoimiseen väitöskirjatyön tekemiseen Suomessa. Apuraha myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Verovapaan apurahan raja on sama kuin valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä eli 1.5.2023 alkaen 25 838,76 euroa. Väitöskirjatutkimusta varten säätiö voi myöntää enintään 28 500 euroa, joka sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan sekä tavanomaiset matka-, laite ja työhuonekustannukset.

5. Silmu -apurahat

Silmu -apuraha á 50 000 euroa on tarkoitettu tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille uutta liiketoimintaa edistäviin innovatiivisiin projekteihin. Projektin kesto on yksi vuosi ja sen suorituspaikka on Suomi. Apurahan edellytyksenä on, että hakijalla (tiimillä) on oikeudet tutkimuslähtöiseen innovaatioon. Keksintöilmoitukset on käsitelty ja oikeuksista tulee olla allekirjoitettu siirtosopimus. Lisäksi idean kaupallistamista varten on perustettu yritys Suomeen (Y-tunnus olemassa), joka ei ole vanhempi kuin noin kaksi vuotta. Apuraha maksetaan yrityksen tilille. Hakemuksen liitteeksi tuleva projektisuunnitelma laaditaan Silmu-hakuohjeiden pohjalta (LINKKI).

Apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Lisätietoa saa Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksesta www.mela.fi.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti säätiön kotisivulla sijaitsevan linkin kautta. Liitä hakemukseesi myös CV ja julkaisuluettelo. Post-doc -hakemuksiin liitetään vastaanottavan tutkimusryhmän hyväksymiskirje. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.9.2023 klo 23:59.

Apurahan saaneiden nimi, avustuksen kohde ja myönnetty summa julkaistaan helmikuussa 2024 säätiön kotisivulla.

Hakemusten suomenkielinen verkkopalvelu on https://instru.apurahat.fi ja englanninkielinen https://instru.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx?kieli=englanti. Hakemusten verkkopalvelu avataan 1.8.2023.

Lisätietoja antavat:

Säätiön asiamies
Markku Lämsä
markku.lamsa(at)instrufoundation.fi
puh. 040 501 5800

Voit tutustua Silmu -hakuohjeisiin avaamalla alla olevan pdf-tiedoston.