FAQ

Vinkkejä apurahan hakemiseen

Mitä tarkoitusta varten apurahaa voi hakea?

Tutkimussuunnitelman on täytettävä haun teemat ja aihealueet. Tiedesäätiö myöntää ensisijaisesti apurahoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • väitöskirjaan tähtäävään Suomessa tapahtuvaan tutkimustyöhön
  • post doc-apurahoja enintään kahden vuoden mittaista tutkimustyötä varten
  • 150 000 euron Instrufoundation Fellow-apurahoja vastikään ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen vuoden mittaista Suomessa työskentelyä varten
  • 50 000 euron Silmu -apuraha on tarkoitettu tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille uutta liiketoimintaa edistäviin innovatiivisiin projekteihin. Projektin kesto on yksi vuosi ja sen suorituspaikka on Suomi. Apuraha maksetaan yritykselle.

Paljonko apurahaa voi hakea?

Hakijan on hyvä katsoa aikaisempien vuosien apurahojen käyttötarkoituksia ja apurahojen suuruusluokat ennen hakemuksen jättämistä. Yhden vuoden post-doc apurahan suuruus on ollut viime vuosina noin 50 000 euroa. Väitöskirjatyön apurahat ovat vaihdelleet 10 000 – 28 500 euron välillä. Instrufoundation Fellow-apurahan suuruus on 150 000 euroa. Silmu -apurahan suuruus on 50 000 euroa.

Väitöskirjatyö- ja post-doc apurahat ovat henkilökohtaisia ja myönnetään haetun ajan elinkustannusten kattamiseen. Post doc-apurahat myönnetään enintään kahden vuoden työskentelyä varten ja väitöskirjatyöt vähintään neljäksi kuukaudeksi (tavallisimmin haettu jakso on yksi vuosi).

Voidaanko haettua apurahasummaa leikata?

Säätiö voi joutua leikkaamaan haettua apurahasummaa. Tyypillisesti odotamme, että suorituspaikka tarjoaa työlle tarvittavan tutkimusympäristön, jolloin laite- ja materiaalihankinnat voidaan jättää hyväksymättä.

Mihin apurahaa ei voi saada?

  • Tiedesäätiö ei myönnä apurahoja perustutkintoon tähtäävään opiskelun rahoittamiseen.
  • Apurahoja ei myönnetä yksinomaan konferenssimatkoihin, mutta tällaiset matkat voivat sisältyä myönnettävään apurahaan.
  • Säätiö ei rahoita tapahtumien kuten konferenssien, seminaarien yms.järjestämistä.
  • Apurahaa ei myönnetä edelleen jaettavaksi uusiksi apurahoiksi tai palkinnoiksi.

Saanko perustelut apurahapäätöksestä?

Instrumentariumin tiedesäätiö ei perustele apurahapäätöksiä, mutta hakija saa kirjallisen palautteen tutkimussuunnitelmasta. Tiedesäätiö saa vuosittain satoja hakemuksia, joille ei kaikille kuitenkaan voida myöntää apurahaa.

Voiko apurahan saada useammin kuin kerran?

Tiedesäätiön apurahaa on mahdollista hakea uudelleen hyvin edenneeseen väitöskirjatyöhön.

Vinkkejä apurahahakemuksen tekemiseen

Tutustu lyhytvideoomme apurahahakemuksen tekemisen vinkeistä YouTubessa.

Tutustu apurahalomakkeeseen

Voit tutustua Tiedesäätiön apurahalomakkeeseen ja sen englanninkielisen käännökseen avaamalla alla olevan pdf-tiedoston.