Toimintakertomukset

Säätiön on aina laadittava tilikaudelta toimintakertomus, jonka tulee sisältää kirjanpitolain 3 luvun 1§:n 6 momentin mukaiset tiedot. Säätiölain 5. luvussa on lisäksi määräyksiä, jotka on otettava huomioon toimintakertomusta laadittaessa.

Instrumentariumin Tiedesäätiön toimintakertomus sisältää seuraavat tiedot:

  • selvitys siitä, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi
  • tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
  • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
  • tiedot säätiön hallituksen palkkioista
  • tiedot lähipiiritapahtumista
  • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista.