Varainhoito

Säätiön sijoitustoiminnan tavoite on mahdollistaa säätiön pitkän aikavälin toiminta samalla varmistaen säätiön toiminnan vuosittainen rahoitus. Sijoitustoiminnan tavoite on mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin sijoitustuotto, joka mahdollistaa apurahapolitiikan toteuttamisen ja sijoitusten reaaliarvon kasvattamisen.

Säätiön omaisuus on sijoitettuna osakepainotteiseen salkkuun, joka sisältää osakkeita, sijoitusrahasto-osuuksia ja joukkovelkakirjalainoja. Säätiön sijoitukset on hajautettu eri omaisuusluokkiin ja maantieteellisesti kehitysnäkymät ja instrumenttien kilpailukyky huomioiden. Lisäksi säätiö omistaa Fastighetsaktiebolaget Domus Litonii Kiinteistöosakeyhtiö Oy:n osakkeita.