Raportointi

Säätiön apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia apurahan saaneita. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset mahdollisuudet saada apuraha. Voimme myös periä apurahan takaisin.

Säätiö maksaa myönnetyt apurahat julkistustilaisuuden jälkeen 28.2. taikka apurahan saajan toivomana myöhempänä ajankohtana (kts. ohjeet maksatuspyynnöstä). Apurahansaaja laatii selvityksen apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan loppuun maksamisesta. Ole yhteydessä meihin, jos hankkeesi on kesken siinä vaiheessa kun sinun tulisi raportoida. Voimme sopia silloin lisäaikaa raportin lähettämiseen.

Toivomme, että mainitset tiedesäätiön tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Voit käyttää säätiön logoa esimerkiksi painotuotteissa, julkaisuissa tai hankkeen verkkosivuilla. Logon voit ladata säätiön verkkosivulta.

Säätiö haluaa edistää avointa julkaisemista. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat julkaisut ja julkiset tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia ja lyhyitä videoita apurahansaajiltamme tutkimustyön etenemisestä. Ole suoraan yhteydessä säätiön asiamieheen.

Selvitys apurahan käytöstä tehdään apurahahakemusten verkkopalvelussa. Selvitystä tai liitteitä ei postiteta tiedesäätiöön.

Haku- ja asiointipalvelu tästä linkistä https://instru.apurahat.fi